Schadeloosstellingen door Justitie

Het ministerie van Justitie betaalde vorig jaar bijna tien miljoen gulden aan schadevergoedingen aan burgers. In 1993 was dat nog 6,5 miljoen gulden. Dat blijkt uit de begrotingen van het departement. Vergoedingen aan gevangenen en vreemdelingen zijn hierin niet opgenomen. Toch is er geen trend om de staat vaker aan te klagen, aldus een woordvoerder van landsadvocaat Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn: “De mensen hebben geen dollartekens in de ogen.”

Er is eerder sprake van een schijnbare toename, omdat onlangs twee grote claims in de publiciteit kwamen (Begaclaim à 1,2 miljard en Vie d'Or-oprichter Maes, die 500 miljoen eist). Andere geruchtmakende claims tegen de staat dateren alweer van enige jaren geleden. In 1987 kreeg een arts van het verpleeghuis De Terp een schadevergoeding van drie ton. Twee vroegere eigenaren van Hoogenbooms Bewakingsdienst kregen in 1988 één miljoen gulden van Justitie, nadat de broers ten onrechte waren opgepakt op verdenking van fraude. Als gevolg van de negatieve publiciteit moest het tweetal het bedrijf verkopen. De ex-verdachte H. Gonggrijp kreeg in dezelfde zaak 350.000 toegewezen. In 1989 kreeg het graanbedrijf Granaria van het ministerie van Verkeer en Waterstaat 9,6 miljoen als vergoeding voor het intrekken van de vergunning om met duwbakken in de binnenvaart voor eigen vervoer te zorgen. Een jaar later kreeg de voormalige ABP-directeur E. Masson 50.000 gulden voor gemaakte kosten in een afgeblazen strafzaak.

    • Arlen Poort