'Schade 32 mln in visserijsector'

ROTTERDAM, 10 JULI. De maatregel van de Europese Commissie om het haringquotum voor de Nederlandse vissers dit jaar te halveren, kost de sector “volgens het zwartste scenario” naar schatting 32 miljoen. Dat is gisteren gebleken tijdens een overleg tussen minister Van Aartsen (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) en vertegenwoordigers uit de branche.

Het Produktschap voor Vis en Visprodukten heeft de schade laten berekenen door het Landbouw-economisch Instituut (DLO-LEI). Het meest gedupeerd wordt de verwerkende industrie, waar de schade naar schatting ruim vijftien miljoen zal belopen, omdat er na augustus geen aanvoer meer is van zogeheten 'verse haring'. Die wordt gewoonlijk verwerkt tot rolmopsen, zure haring en gerookte produkten. Als de industrie in staat wordt gesteld haring te betrekken die gevangen is boven de 62-ste breedtegraad, zal de schade aanmerkelijk worden beperkt, zeker als die aanvoer wordt vrijgesteld van invoerheffingen.

Voorzitter drs D. Langstraat van het Produktschap vindt dat Brussel nu “de morele plicht heeft om de sector tegemoet te komen”. In eerdere instantie heeft de Commissie al laten weten dat de visverwerkende industrie de gelegenheid zal krijgen rond 40.000 ton haring zonder invoerheffingen te importeren. Een woordvoerder van het departement stelt echter dat het precieze tonnage niet vaststaat. Het Produktschap gaat uit van een contingent van 60.000 ton voor Nederland en Duitsland samen.

Van Aartsen heeft toegezegd zich in Brussel te zullen inspannen voor een compensatieregeling. Wanneer daarover duidelijkheid komt, is nog niet zeker. De volgende Visserijraad is gepland in oktober, maar volgens het ministerie is het denkbaar dat de ministers eind deze maand nog over de kwestie spreken na afloop van de reguliere Landbouwraad. Van Aartsen is in elk geval niet van plan om naar zijn collega van Financiën te stappen voor een nationale steunregeling, voordat de Commissie bekend heeft gemaakt wat van Brussel te verwachten is.

Uit de berekeningen, die Langstraat gisteren presenteerde komt naar voren dat van de totale inkomstenderving van 32 miljoen gulden voor ruim de helft voor rekening van de vissers komt.