Rotbaantje (2)

Na lezing van het artikel 'Liever het huishouden dan een rotbaantje' (28 juni), was ik verheugd. Toen echter tot mij doordrong wat het feitelijk karakter is van de in dit artikel aan de orde gestelde toekomstige maatregel van het kabinet aangaande het zogenaamde kostwinnersvoordeel (de dubbele aftrek), werd ik met enig afgrijzen bevangen.

Uit de laatste twee alinea's van het artikel blijkt dat de instelling van een financiële prikkel voor partners om ook te gaan werken een aanzienlijk financieel nadeel betekent voor degenen die het klassiek patroon volgen. De overheid is voor individualisering, maar door haar financiële sturing wordt degene die zelf voor de kinderen wil zorgen het huis uit gedreven om (in sommige gevalllen) noodzakelijk additioneel inkomen te verwerven.

    • Drs. H.C.J. Middendorp