Recordlening Frankrijk in guldens

AMSTERDAM, 10 JULI. De Franse overheid geeft een record-obligatie uit van 3 miljard gulden ter financiering van het Franse tekort op de sociale zekerheid. De lening is de grootste obligatielening die ooit in guldens door een buitenlandse instantie werd uitgeschreven, en de grootste die de Franse overheid ooit in buitenlandse valuta deed.

Dit hebben ABN Amro Hoare Govett, die de emissie van de lening verzorgt, en het Franse overheidsfonds CADES (Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale) dat het bedrag leent, vanmorgen bekendgemaakt. CADES werd begin dit jaar opgericht als een speciaal fonds waarin de opgelopen tekorten van 140 miljard franc (rond 47 miljard gulden) bij de financiering van de sociale zekerheid zijn ondergebracht. Het fonds financiert op zijn beurt het bijeengebrachte tekort met bankleningen en de uitgifte van obligaties.

De oprichting maakt deel uit van de bezuingingsoperatie van het kabinet-Juppé, die eind vorig jaar werd gelanceerd. Volgens CADES-directeur Benoit Jolivet is indertijd gekozen voor het buiten de formele staatsbegroting brengen van het sociale-zekerheidstekort om de noodsituatie van de Franse staatsfinanciën voor het publiek zichtbaar te maken en duidelijk aan te geven waar de voor het aanzuiveren van het tekort ingestelde belastingverhoging van 0,5 procent voor wordt gebruikt.

Jolivet zei vanmorgen dat de fundamenteel goede positie van de gulden en het toekomstige Nederlandse lidmaatschap van de Economische en Monetaire Unie (EMU) hadden bijgedragen aan de keuze voor de recordlening in guldens. Bovendien speelt mee dat de Nederlandse Staat dit jaar een relatief klein beroep doet op de kapitaalmarkt, waardoor er vanuit beleggers vraag is naar gulden-obligaties. De keuze voor guldens is vermoedelijk ook bepaald door gunstige markttechnische omstandigheden voor het omzetten guldens naar Franse francs.

De CADES-lening heeft een looptijd van 8 jaar en een kredietwaardigheid die vergelijkbaar is met Franse staatsleningen.