Overleg in Londen over lot Karadzic

BELGRADO, 10 JULI. De internationale contactgroep voor Bosnië komt vandaag in Londen bijeen om te spreken over de mogelijkheden om de Bosnisch-Servische leider Radovan Karadzic buitenspel te zetten. Rusland - lid van de contactgroep - heeft laten weten zich zorgen te maken over de druk van de Westerse landen op Karadzic.

Formeel komt de contactgroep, waarin behalve Rusland ook de VS, Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië zijn vertegenwoordigd, bijeen om het vredesproces te bespreken. Maar het belangrijkste agendapunt is Karadzic' rol in de Servische Republiek in Bosnië. Morgenmiddag zal het VN-tribunaal voor oorlogsmisdaden in Den Haag naar alle waarschijnlijkheid een internationaal arrestatiebevel tegen Karadzic uitvaardigen.

Rusland en Joegoslavië (Servië en Montenegro) spraken zich gisteren uit tegen het plan van de Europese veiligheidsorganisatie OVSE om Karadzic' partij, de Servische Democratische Partij (SDS), van deelname aan de verkiezingen van 14 september uit te sluiten als ze Karadzic als voorzitter handhaaft. De Servische president, Slobodan Milosevic, liet gisteren na een gesprek met de OVSE-coördinator voor Bosnië, Robert Frowick, weten dat “alle partijen in Bosnië op voet van gelijkheid” aan de verkiezingen moeten kunnen deelnemen. Dat wordt gezien als een impliciete afwijzing van Frowicks plan om de SDS te weren.

Rusland maakte bij monde van de woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Grigori Karasin, duidelijk “ernstig bezorgd” te zijn over de Westerse druk op Karadzic en zijn SDS. Hij zei dat er “geen wettelijke of politieke basis” bestaat voor de uitsluiting van de SDS van de verkiezingen.

In Pale is gisteren gemeld dat de Servische Republiek in Bosnië in de toekomst naast het bestaande éénkamerparlement nog een senaat krijgt, die zal worden voorgezeten door de president van de Servische Republiek en die zal bestaan uit 55 door de president aan te wijzen leden. Aanvankelijk was onduidelijk of dit orgaan zou worden geleid door Karadzic, die in naam nog steeds president van de Servische Republiek is. Later echter maakte men in Pale duidelijk dat de senaat pas na de verkiezingen van september wordt opgericht. Dan zal Karadzic hoe dan ook geen president van de Servische Republiek meer zijn, aangezien de SDS de 'vice-presidente ad interim' van de Servische Republiek, Biljana Plavsic, kandidaat heeft gesteld voor het presidentschap.

De senaat zal, zo is gemeld, bestaan uit “eminente vertegenwoordigers uit het politieke, wetenschappelijke en culturele leven” van de Servische Republiek, die parlementaire onschendbaarheid zullen bezitten. De senaat zal geen beslissingsbevoegdheid krijgen, maar “de hoogste beslissingsbevoegde instanties van de Servische Republiek adviseren”, aldus een bekendmaking van het Bosnisch-Servische persbureau vanuit Pale. (Reuter, AFP)