Nabestaandenwet

Naar aanleiding van het artikel over de Nabestaandenwet (29 juni) wil ik bij deze het onrechtvaardige van deze wet voor weduwen en weduwnaars van vóór 1 juli (AWW'ers) benadrukken.

Na een overgangsperiode van anderhalf jaar zal een relatief kleine groep van ongeveer 10.000 AWW'ers tot ruim 20.000 gulden in hun inkomen terugvallen hetgeen voor de meeste nabestaanden ingrijpende maatregelen tot gevolg heeft. Deze groep die statistisch gezien vaak jarenlang de premie heeft opgehoest voor de uitkering van anderen, staat in tegenstelling tot toekomstige nabestaanden voor een voldongen feit. Toekomstige nabestaanden kunnen zich nog verzekeren en zelf hun financiële lot bepalen. AWW'ers hebben geen keuze en worden gewoonweg in de steek gelaten; zij vallen in een diep (financieel) gat.

Het wordt hoog tijd dat de politiek inziet dat het afwentelen van financiële problemen op AWW'ers niet kan en dus spoedig met reparatiewetgeving op de proppen komt!

    • Peter Werdmuller