Minimum- loon in VS omhoog

WASHINGTON, 10 JULI. De Amerikaanse Senaat heeft gisteren na maanden van debat met 74 stemmen voor en 24 tegen ingestemd met een verhoging van het minimumloon van 4,25 tot 5,15 dollar per uur in één jaar tijd.

Onder druk van de naderende verkiezingen kozen 27 Republikeinse senatoren de kant van de Democraten. Eerder had een meerderheid van 52 tegen 46 senatoren een Republikeins amendement verworpen om nieuwe werknemers en werknemers bij kleine bedrijven van de verhoging uit te sluiten.

President Clinton, voor wie verhoging van het minimumloon een belangrijke kwestie in zijn campagne is, had gezegd de wet met een veto te treffen bij aanvaarding van het amendement. De wet bevat ook belastingvoordelen voor bedrijven. Hierover moeten Senaat en Huis van Afgevaardigden nog een compromis bereiken. Volgens de president is door de gunstige economische ontwikkelingen een verhoging van het minimumloon, dat sinds 1991 gelijk bleef, mogelijk zonder dat de werkloosheid stijgt. (AP)