Melkert tegen ingreep Borst in ziekenfonds

DEN HAAG, 10 JULI. Het plan van minister Borst (Volksgezondheid) om tweehonderdduizend ouderen met een klein pensioen in het ziekenfonds toe te laten ten koste van eenzelfde aantal werknemers stuit op verzet van haar collega Melkert (Sociale Zaken).

Melkert vreest dat daardoor het ziekenfonds op den duur dan alleen nog slechte risico's zal dragen.

Borst wil de ziekenfondsgrens voor ouderen optrekken naar 38.300 gulden teneinde een groep van tweehonderdduizend bejaarden in het fonds op te nemen die door maatregelen onder het vorige kabinet zich particulier moesten verzekeren. Gevolg is wel dat eenzelfde aantal verzekerden zal moeten uitstromen om de herstructurering budgettair neutraal te laten verlopen. Daartoe wil Borst de ziekenfondsgrens voor werknemers, 59.700 gulden, vanaf 1998 niet langer mee laten stijgen met het gemiddelde prijsniveau.

Melkert vreest dat het draagvlak in het ziekenfonds dan wegvalt, omdat het aantal mensen dat van de zorg gebruik maakt toe zal nemen. Onlangs stelde hij dat de ziekenfondsgrens “minimaal moet blijven meegroeien met het inkomen”. “Anders glijdt het ziekenfonds af tot een regeling waarin alleen nog slechte risico's zitten en waarin steeds grotere rijksbijdragen moeten worden gestopt. Het ziekenfonds moet geen armeluisfonds worden”, aldus Melkert destijds.

Borst wil een reparatie van de ziekenfondswet, omdat door de invoering van de wet-Van Otterloo in 1994 een aantal ongewenste neveneffecten zijn opgetreden. Een groep van 164.000 ouderen met aow en een klein pensioen stroomde destijds tot het fonds toe. Ouderen met een inkomen net boven de grens van 31.000 gulden moesten echter het fonds verlaten. Omdat niet langer naar vermogen gekeken werd kwamen ook miljonairs zonder inkomen in het ziekenfonds.

De betrokken ministers werken nu aan het aanpassen van de plannen. Mogelijk wordt de herstructurering in verschillende fases doorgevoerd en zal ook gekeken worden naar maatregelen om de toetreding van de ouderen te bekostigen. Miljonairs zouden bijvoorbeeld uit het fonds dienen te verdwijnen. Ook zal de ziekenfondsgrens niet helemaal bevroren kunnen worden, maar iets minder hard stijgen dan het gemiddelde prijsniveau.

De vakbonden FNV en CNV zien niets in de voornemens van Borst om de toestroom van ouderen met een klein pensioen uit te ruilen tegen eenzelfde aantal werknemers. De vakbonden maken zich zorgen dat het ziekenfonds zich ontwikkelt tot “armeluisfonds”. “Het is op zichzelf goed dat er voor ouderen wordt gedaan, maar dat moet niet gebeuren door de ziekenfondsgrens te bevriezen. Op termijn zal dan blijken dat het ziekenfonds te duur wordt en zullen de premies weer omhoog moeten”, aldus een woordvoerder van de FNV.