Luchtveiligheid

Dat de veiligheid in de lucht bij menig passagier gevoelig ligt, zoals ook in het opinieverhaal over dit onderwerp (NRC Handelsblad 29 juni) werd aangegeven, werd de afgelopen week nog in Engeland bewezen. Technische problemen met een geleasde DC-10 van de kleine Engelse chartermaatschappij Excalibur Airways leidden enkele keren tot aanzienlijke vertraging.

En ruzie, toen een groot aantal passagiers weigerde alsnog aan boord te gaan van het toestel omdat dat in hun ogen niet veilig genoeg was. De daarop volgende ophef in de media resulteerde binnen tien dagen tijd in het faillissement van deze chartermaatschappij.

In datzelfde kader is het dan ook nog maar de vraag of het wel zo verstandig is van Martinair om weer te gaan vliegen met de Boeing 767, die eind vorige maand vanwege ernstige problemen met de elektriciteitsvoorziening een voorzorgslanding moest maken in de Verenigde Staten. Omdat intensief onderzoek bij Boeing geen duidelijke oorzaak heeft opgeleverd voor deze problemen, en dus ook geen oplossing, wordt dit toestel volgens een bericht in de vakpers uitgerust met de nodige registratie-apparatuur, om zo bij een eventuele herhaling van dit probleem over meer gegevens te kunnen beschikken om vast te kunnen stellen wat er precies aan de hand is.

Passagiers zien zichzelf nu eenmaal zelden graag gebruikt worden als proefkonijnen.

    • M. van Lieshout