J.W. Oosterwijk beoogd thesaurier

DEN HAAG, 10 JULI. J.W. Oosterwijk is de beoogd de opvolger van H.J. Brouwer als thesaurier-generaal van het ministerie van Financiën. De ministerraad vergadert morgen over de benoeming van Oosterwijk. Hij is de enige kandidaat die door minister Zalm (Financiën) is voorgedragen.

Oosterwijk is op dit moment plaatsvervangend directeur generaal vervoer op het ministerie van verkeer en waterstaat. Hij is onder meer verantwoordelijk voor het openbaar vervoer en de Nederlandse Spoorwegen. Hij onderhandelde namens de minister over de verzelfstandiging van de spoorwegen.

Voordat de 44-jarige Jan Willem Oosterwijk ambtenaar werd op de ministerie van Verkeer en Waterstaat werkte hij op Economische Zaken. Oosterwijk volgt Brouwer (PvdA) op. die per 1 juli 1997 toetreedt tot de directie van De Nederlandsche Bank. Oosterwijk is geen lid van een politieke partij.

De thesaurier-generaal is belast met de nationale en internationale monetaire politiek en in die functie de belangrijkste ambtelijke adviseur van de minister van Financiën. De theaurier onderhoudt de contacten met de financiële instellingen. Tropenjaren, maar de ideale opstap naar een top-functie bij een financiële instelling. Zo wordt de functie van thesaurier-generaal van het ministerie van financiën omschreven. Een van Oosterwijks belangrijkste taken wordt de kwalificatie en toetreding van Nederland tot de Economische en Monetaire Unie (EMU).

Na zijn studie economie aan de Universiteit van Groningen kwam hij in dienst bij het minister van Economische Zaken. Hij werkte van 1977 tot 1985 bij de afdeling Algemene Economische Politiek. Ook minister Zalm werkte in die tijd bij deze 'denktank' van Economische Zaken.

Van 1985-1989 was hij plaatsvervangend directeur algemeen technologiebeleid. In 1989 werd hij plaatsvervangend directeur-generaal industrie en regionaal beleid. Drie jaar later maakte hij de overstap naar het ministerie van Verkeer en Waterstaat.