H.W.M. Schoof

H.W.M. Schoof wordt plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van Justitie. Schoof is nu plaatsvervangend hoofddirecteur bij het agentschap Centrale Financiën Instellingen (CFI) van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Schoof (39) studeerde planologie in Nijmegen. In 1988 trad hij in dienst bij het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, als plaatsvervangend directeur en sedert 1990 als directeur van de directie Voorzieningenplanning en huisvesting bij het Directoraat-Generaal Voortgezet Onderwijs.