Gerechtelijke diensten

Mijn leermeesters hielden mij altijd voor dat ik met goede voorbeelden moest aankomen om fenomenen te beschrijven en niet met verkeerde. In het redactioneel commentaar van 29 juni, begaat u zo'n fenomenologische zonde: naar aanleiding van ons rapport inzake het functioneren van de gerechtelijke diensten in het arrondissement Arnhem vraagt u zich af of TerpstraTukker recentelijk nog in ziekenhuizen heeft rondgekeken.

Voor alle duidelijkheid: het arrondissementsbestuur van Arnhem gaf ons twee jaar geleden de opdracht onderzoek te doen naar de doelgerichtheid, de doeltreffendheid en de doelmatigheid van de gerechtelijke diensten in hun arrondissement en niet van een ziekenhuis.

Dat u een gerechtelijke organisatie kennelijk op één lijn stelt met een ziekenhuis vind ik te gemakkelijk. Mij dunkt dat de rechtspraak in ons land van een andere, zo niet hogere orde is. Er zijn ongetwijfeld parallellen in de bureaucratische structuur van beide. Dat betekent naar mijn mening echter nog niet dat bij het onvoldoende functioneren van ziekenhuizen het functioneren van gerechtelijke organisaties er ook niet zo toe doet. Ik vind dat een cynische suggestie.

In het commentaar wordt gesuggereerd dat TerpstraTukker het arrondissement Arnhem allerlei zaken ten laste zou hebben gelegd. Ik stel nadrukkelijk dat niet wij een oordeel hebben geveld over dit arrondissement, maar dat wij in opdracht via onderzoek beelden van binnen en van buiten naast elkaar hebben gezet en vastgesteld dat deze in de kern van de problematiek zeer met elkaar overeenstemmen: de binnenspiegel geeft hetzelfde beeld als de buitenspiegel.

De door ons gehanteerde - en met de opdrachtgever ingestemde - beeldvormende onderzoeksmethode is niet gericht op pure 'fact finding' of 'trouble-shooting'. Dat doet echter geen afbreuk aan de validiteit van de resultaten. Dat rechters vanuit hun eigen perceptie stellen dat ze 'natuurlijk niet' bevooroordeeld zijn verhindert niet dat er heel veel interne en externe percepties zijn die geheel de andere kant opwijzen.

Voor onze opdrachtgever is dat de essentie van dit - overigens wel kwetsbaar makend - onderzoek, dat de basis kan vormen voor een fundamenteel vernieuwingsproces in het arrondissement Arnhem.

    • Drs. Bert Terpstra