Geen subsidie voor verbouwing van poppodia

ROTTERDAM, 10 JULI. Minister de Boer (VROM) en Staatssecretaris Nuis (OCW) willen niet bijdragen aan de kosten voor de verbouwing van poppodia die niet aan de milieu- en bouwtechnische eisen voldoen. Daarvoor is honderd miljoen gulden nodig. De Vereniging Nederlandse Poppodia (VNP) heeft verontrust gereageerd op deze weigering.

Bijna de helft van alle Nederlandse poppodia voldoet niet aan de wettelijke geluids- en trillingsnormen. Dat bleek uit een onderzoek dat onlangs is uitgevoerd. Slechts 53 procent houdt zich aan de eisen. Om de overige poppodia ook aan de eisen te kunnen laten voldoen moeten er grote verbouwingen plaatsvinden. De minister en de staatssecretaris weigeren hier echter aan mee te betalen. Zij vinden de huisvesting van de poppodia een zaak van de gemeente. Maar volgens R. Bloemendaal van de VNP kan de gemeente de kosten van de grootscheepse verbouwing niet alleen aan.