Franse overheid leent record aan guldens

AMSTERDAM, 10 JULI. De Franse overheid geeft een record-obligatielening uit van 3 miljard gulden ter financiering van het Franse tekort op de sociale zekerheid. De lening is de grootste obligatielening die ooit in guldens door een buitenlandse instantie werd uitgeschreven, en de grootste die de Franse overheid ooit in buitenlandse valuta deed.