'Defensie aansprakelijk voor schade in diensttijd'

DEN HAAG, 10 JULI. Militairen die in diensttijd schade hebben geleden, kunnen het ministerie van Defensie daarvoor volledig aansprakelijk stellen als zij zich aan de dienstvoorschriften hebben gehouden. Dit concludeert de Algemene Federatie van Militair Personeel (AFMP) uit een uitspraak van de president van de Haagse rechtbank, F. Quadekker.

Quadekker deed uitspraak in de zaak van een militair, die als gevangenbewaarder in 1993 invalide raakte toen een arrestant in de militaire gevangenis in Nieuwersluis hem een vinger afbeet. De rechter heeft het ministerie van Defensie verplicht tot een voorlopige aanvullende schadevergoeding van 25.000 gulden. Eerder had Defensie zo'n schadevergoeding geweigerd.

Volgens advocaat H. van der Meijden van de AFMP heeft de uitspraak vergaande consequenties. Een militair kan, zegt hij, voortaan eenvoudiger een schadevergoeding afdwingen als hem in diensttijd iets overkomt, uitgezonderd in oorlogssituaties.

De advocaat meent dat een militair nu niet langer hoeft aan te tonen dat Defensie een onrechtmatige daad heeft gepleegd, maar dat het volstaat als hij kan bewijzen dat een dienstongeval heeft plaatsgehad.

Daarbij moet de militair wel hard kunnen maken dat hij zich aan de dienstvoorschriften heeft gehouden. Lukt hem dat, dan kan de militair zowel de materiële als de immateriële schade op het ministerie verhalen, aldus de advocaat. (ANP)