Correcties & Aanvullingen

Summum ius

In het hoofdartikel Bingo (in de krant van maandag 8 juli, pagina 7) is een Latijns citaat verkeerd weergegeven. “Summa ius, summa iniuria” moet zijn: “summum ius, summa iniuria” (het hoogste recht is soms het hoogste onrecht).