Bij komende privatisering; KLM wil ook belang nemen in Schiphol

ROTTERDAM, 10 JULI. De KLM overweegt een belang te nemen in de luchthaven Schiphol wanneer de overheid besluit een gedeelte van haar aandelenpakket van de luchthaven van de hand te doen.

Dit heeft KLM-topman Pieter Bouw in een brief aan minsiter Jorritsma (Verkeer en Waterstaat) laten weten. In de in februari al gestuurde brief spreekt Bouw onder meer zijn bezorgdheid uit over de huidige situatie waarin Schiphol een monopoliepositie inneemt.

Bovendien is de KLM bezorgd dat het luchtverkeer op Schiphol op het tweede plan komt wanneer Schiphol wordt verzelfstandigd. De aandeelhouders zullen winst willen zien op Schiphol, dat nu al een bonte reeks activiteiten op de luchthaven ontplooit die niet direct zijn gerelateerd aan de luchtvaart en de winstpositie van Schiphol moeten versterken. “De belangrijkste functie van Schiphol is echter het afhandelen van vracht en passagiers”, aldus verwoordt een woordvoerder de KLM de bezorgdheid. “Dat kan in de knel komen met de ontplooiing van allerlei niet direct aan luchtvaart gerelateerde activiteiten op de luchthaven.”

Door een deelneming van de KLM in een geprivatiseerd Schiphol denkt de KLM de eigen belangen beter te kunnen behartigen. In Den Haag wordt al geruime tijd een discussie gevoerd over verzelfstandiging van Schiphol, dat nu nog voor 75,8 procent in handen is van de overheid. De gemeenten Amsterdam (22 procent) en Rotterdam (2,2 procent) bezitten de rest van de aandelen.

Naar aanleiding van de discussie in de Tweede Kamer over Schiphol heeft het onderzoeksbureau Arthur D. Little de voor- en nadelen van de verzelfstandiging van Schiphol in kaart gebracht. Het rapport van het bureau ligt inmiddels op het departement van Jorritsma. Het kabinet neemt waarschijnlijk eind dit jaar een besluit over een eventuele, mogelijk gedeeltelijke, privatisering van Schiphol.

De KLM is echter de grootste klant van Schiphol, dat een reeks uiteenlopende activiteiten op de luchthaven ontplooit zoals een golfbaan, een casino en winkelcentrum. Door eventueel een belang te nemen in de luchthaven, zou de KLM mede het beleid kunnen bepalen op Schiphol, dat naar de mening van de KLM in de huidige opzet een te scherpe eigen koers vaart.

In zijn brief aan Jorritsma stelt Bouw dat privatisering van Schiphol eigenlijk alleen goed mogelijk is in een situatie van vrije marktwerking. Die bestaat echter in dit geval niet, omdat Schiphol de enige aanbieder is. Daarom vindt Bouw dat Jorritsma moet zorgen voor regulerende maatregelen tegen monopolistisch machtsmisbruik, zoals prijsopdrijving.

Bouw suggereert in zijn schrijven dat een van de oplossingen zou kunnen zijn het opsplitsen van Schiphol in meerdere rechtspersonen. In dat geval zou de KLM een van de exploitanten kunnen zijn. Over de invulling van een dergelijke gedachte laat Bouw zich niet uit, maar denkbaar is een constructie waarbij de KLM een aantal terminals voor de afhandeling van de KLM-vluchten in eigen beheer neemt.