Basischool

Rita Kohnstamm schrijft in haar column van 29 juni: “De basisschool heeft ... de opdracht zo veel waar mogelijk nivellerend te werken”, en even verder: “Verschillen in aanleg zijn er niet weg te werken ...”. Het klinkt alsof het haar spijt. Wat een vreselijke uitspraken!

Onder dat motto werd onze redelijk intelligente zoon destijds principieel aan zijn lot overgelaten om meer aandacht te kunnen geven aan de vele allochtonen in de klas, zodat hij zich stierlijk verveelde, zich ging misdragen en in de derde klas (tegenwoordig groep vijf) een grote achterstand had op zijn leeftijdgenoten die op scholen zaten waar ieder, zoals het hoort, naar zijn mogelijkheden werd onderwezen.

Ik had nooit kunnen denken dat mevrouw Kohnstamm voorstandster zou zijn van het afhakken van hoofden die iets boven het maaiveld uitsteken.

    • H. Hengeveld