Banken werken aan beveiligen geld pinnen

ROTTERDAM, 10 JULI. De Nederlandse banken willen het betalen bij geldautomaten veiliger maken. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) reageert daarmee op het toegenomen gevoel van onveiligheid onder het publiek. Anderhalf jaar geleden hebben de banken ook al een keer een veiligheidscampagne gevoerd.

“Het wordt een terugkerend fenomeen, zo'n campagne”, zegt NVB-directeur mr. L. Overmars. “Wij doen het, omdat mensen de neiging hebben slordiger om te gaan met de veiligheid bij het pinnen. Over een jaar doen wij het weer, en daarna weer.”

Vorig jaar oktober publiceerde de Consumentenbond een onderzoek waarin zorgen werden geuit over de veiligheid rond het pinnen. De Consumentenbond liet vanochtend weten in grote lijnen tevreden te zijn met de reactie van de banken.

Pinnen heeft de veiligheid in het traditionele geldverkeer vergroot, maar nieuwe, minder veilige situaties geschapen.

NVB-directeurdirecteur Overmars: “Nu is er een nieuwe onveiligheid aan het ontstaan, waarbij criminelen trachten binnen te dringen in deze vorm van geldverkeer. Maar we hebben geen aanwijzingen dat het verontrustend is.” Overmars schat op basis van politiegegevens dat “2 à 3 procent van de straatroven iets te maken heeft met pinnen.”

De NVB benadert in eerste instantie de leden (de Nederlandse banken), die daarna zelf hun klanten moeten informeren. De vereniging heeft een folder met tips samengesteld over de veiligheid rond het gebruik van betaalautomaten (bea's) en geldautomaten (gea's). “De banken kunnen met die folder naar het publiek toe of kunnen er zelf een maken.”

De campagne is vooral gericht op de grote steden. “Een tip is bijvoorbeeld: accepteer geen hulp van derden bij het pinnen. Er zijn mensen die daar business van maken en dan ook onmiddellijk hun slag slaan. Van dergelijke gevallen krijgen we de laatste tijd een hoop meldingen.”

Een ander punt in de folder is het publiek bewust te maken van het feit dat de klant bij zijn bank een dag-, week-, of maandlimiet kan vaststellen voor met de pas op te nemen geldbedragen. “Dat is al bij 90 procent van de banken zo, alleen de meeste mensen willen alleen maar hun limiet verhogen in plaats van verlagen”, zegt de NVB-directeur. “Van de mogelijkheid om de limiet te beperken, wordt nauwelijks gebruik gemaakt.”

Er zijn volgens Overmars al verschillende soorten beschermkappen gemaakt voor de betaalautomaten in winkels om het meekijken van ongenode derden te verhinderen. “Winkeliers zijn op de hoogte van het bestaan van die kappen, maar kunnen via het contract met bankenorganisatie Interpay niet worden gedwongen.” Toch zijn er nog altijd tankstations, winkels en supermarkten waar iedereen gemakkelijk kan meekijken bij het pinnen. Daarom meent de Consumentenbond dat winkeliers moeten kunnen worden gedwongen kappen te plaatsen. Weigert de winkelier, dan zou het risico en de verantwoordelijkheid bij hem moeten liggen, aldus de bond.

Naar aanleiding van het Consumentenbond-rapport heeft de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Konsumenten Aangelegenheden (Swoka) in opdracht van het ministerie van Economische Zaken ook een studie naar het pingebruik en veiligheid verricht. Overmars verwacht dat dit onderzoek begin volgend jaar zal worden gepresenteerd.