Winst Inkoopcentrum verder gestegen

Het Nederlands Inkoopcentrum (NIC), het verzelfstandigde rijksinkoopbureau, heeft over de eerste helft van dit jaar een netto winst gemaakt van anderhalf miljoen gulden, 50 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

De winststijging ging gepaard met een stijging van de omzet van 115 miljoen gulden tot 123 miljoen gulden. Over heel 1996 verwacht het NIC een stijging van de winst ten opzichte van 1995, toen de netto winst ruim twee miljoen gulden bedroeg. In 1994 maakte het bedrijf nog een verlies van meer dan een miljoen gulden. De verbetering van de winst ging gepaard met vermindering van personeel. In 1993 telde het NIC nog, omgerekend, 398 volledige banen, in 1994 waren dat er 380 en vorig jaar 318.