Stellingen

'Tussen de middag' bestaat niet.

R. OSINGA, Rijksuniversiteit Groningen

Het gebruik van de termen 'overwinningsnederlaag' en 'verliezersoverwinning' met betrekking tot de uitslag van de verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten Generaal, met het oog op de daaropvolgende kabinetsformatie, maakt duidelijk dat niets onmogelijk is in de politiek.

W.G. SLOOF, Technische Universiteit Delft

Wanneer wettelijk geregeld is dat kinderen automatisch de naam van de moeder aannemen, neemt de behoefte van mannen om kinderen te krijgen af.

T.M. EGYEDI, Technische Universiteit Delft

De verontwaardiging van mensen die niet in dankwoorden van proefschriften, scripties e.d. worden genoemd is meestal groter dan het genoegen van hen die wel genoemd worden.

A.J. VAN DER GOOT, Rijksuniversiteit Groningen

Het gebruik van paraplu's in winkelstraten zou geregeld moeten worden in de wapenwet.

A. MAAS, Universiteit Twente

Een toename in de verwerking van het aantal files (Engels) op de elektronische snelweg zal een afname tot gevolg hebben van het aantal files (Frans) op de conventionele snelweg.

S.G. OEI, Rijksuniversiteit Leiden