Postiljon Beheer schrijft weer zwarte cijfers

Postiljon Beheer (restaurants, hotels, zalenaccommodatie) heeft in 1995 een omzet behaald van 65,5 miljoen, ongeveer evenveel als in het voorgaande jaar. Hieruit kon een winst worden bijgeschreven van 4,5 miljoen. Over 1994 leed de onderneming nog een verlies van 2,4 miljoen.

De aanzienlijke verbetering is volgens de directie toe te schrijven aan een herstructurering, waardoor de kosten aan banden zijn gelegd en de produktiviteit is gestegen. Naast een wijziging in produktie- en presentatiemethoden zijn de interieurs van de eetgelegenheden vernieuwd en is het assortiment aangepast. De investeringen bedroegen bijna 5 miljoen.

Er is in 1995 een basis gelegd voor verdere verbetering van de kwaiteit van dienstverlening en winstgevendheid van het Postiljon-product. Verwacht wordt dat de omzet zich dit jaar op eenzelfde niveau zal bewegen, de kosten/baten-verhouding verder zal verbeteren en daarmee het bedrijfsresultaat.