Loting (3)

Menig deelnemer aan de huidige lotingsdiscussie gaat voorbij aan de effecten van loting op de motivatie. Ik ben zelf uitgeloot geweest, terwijl ik sinds lange tijd dolgraag geneeskunde wilde studeren, en kan bevestigen dat zoiets psychologisch afschuwelijk is. Nog afschuwelijker wordt dat als anderen, met lagere cijfers en met 'zomaar' als motivatie, wèl worden geplaatst.

Niet alleen het emotionele aspect van studiemotivatie is zeer belangrijk, maar ook meent menig medicus dat dit wellicht de voornaamste voorspeller is voor een goed dokterschap.

Cijfers zijn van belang, maar niet alleszeggend. Uit de VWO-leerlingen met een beter gemiddeld cijfer dienen zij die het hoogst gemotiveerd zijn, te worden geselecteerd. Bijvoorbeeld door middel van gesprekken, motivatietests en een, misschien vertrouwelijke, referentie van de middelbare school. Op deze manier krijgen de medische faculteiten waarschijnlijk betere studenten, en wordt vooral ook recht gedaan aan de persoonlijke kwaliteiten en omstandigheden van studenten.

    • Eerstejaars Geneeskunde
    • J. Hagendoorn