Loting (2)

Loting, selectie of gewogen loting? Twintig jaar gelden koos men voor het laatste (NRC HANDELSBLAD, 4 juli). Pedant voegt dr. E. Warries er aan toe dat een commissie die iets beters wil bedenken het moeilijk zal krijgen. De oplossing is echter zo makkelijk dat er niet eens een commissie aan te pas hoeft te komen, zelfs geen emeritus-hoogleraar.

Handhaaf de gewogen loting per universiteit voor 80 of 90 procent van het aantal beschikbare plaatsen. Geef elke universiteit de overige 20 of 10 procent ter vrije beschikking. De een kiest dan voor vrije selectie, zoals de Erasmus Universiteit heeft gedaan, de ander voor pure loting of gewogen loting. Ook is denkbaar dat extra aandacht aan motivatie wordt geschonken, of aan het wegwerken van onbillijkheden door persoonlijke omstandigheden - een soort hardheidsclausule dus.

Enige zeggenschap van een universiteit over de toelating van haar eigen studenten is trouwens een redelijke wens.

Overigens is de gewogen loting zelf ook voor verbetering vatbaar.

Tenslotte, kijk ook eens naar het buitenland. Heel wat studenten gaan naar onze zuiderburen. Daar komt een selectiesysteem. Ons huidige systeem is een beetje uitgediend (Latijn: emeritus).

    • Charles Boissevain