Kosten van files in 1995 opnieuw gestegen

De economische schade als gevolg van files en langzaam rijdend verkeer beliep vorig jaar iets meer dan anderhalf miljard gulden. In vergelijking met de cijfers van 1994 komt dit neer op een stijging van zo'n 50 miljoen gulden. In 1993 waren de kosten nog 1260 miljoen gulden.

Dit blijkt uit de studie die het onderzoeksbureau NEA jaarlijks verricht in opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Met de congestie waren vorig jaar 62,3 miljoen uren aan wachttijden voor personen (bestuurders en inzittenden) gemoeid. In 1994 was het tijdverlies nog 60 miljoen 'personenuren', in 1993 bijna 50 miljoen uren. In 1986 was de economische schade van files nog 931 miljoen gulden. In 1988 werd de grens van een miljard gulden overschreden. Vorig jaar was voor het eerst sprake van meer dan 1,5 miljard gulden schade. Het gaat daarbij om de kosten die gemoeid zijn met de wachttijden.