In ruil voor werknemers; Borst wil meer bejaarden in ziekenfonds

DEN HAAG, 9 JULI. Minister Borst (Volksgezondheid) wil de loongrens voor ouderen in het ziekenfonds bijstellen, zodat ongeveer tweehonderdduizend ouderen met een klein pensioen kunnen toetreden tot het fonds. Daar staat tegenover dat eenzelfde aantal werknemers uit het fonds moet verdwijnen.

Dit schrijft de minister in een nota die ze vandaag met een deel van het kabinet zal bespreken. De minister heeft de Tweede Kamer al eerder toegezegd iets te willen doen om ouderen met een klein inkomen die nu particulier verzekerd zijn toe te laten tot het ziekenfonds. Door maatregelen genomen onder het vorige kabinet zijn ongeveer tweehonderdduizend ouderen met een laag pensioen buiten het fonds terecht gekomen.

De ministers van Economische Zaken, Sociale Zaken, Binnenlandse Zaken, Financiën en Algemene Zaken zullen vanmiddag met Borst bespreken welke opties mogelijk zijn om het ziekenfonds te herstructureren. Borst stelt in haar notitie voor om de loongrens voor ouderen in 1998 van 31.000 gulden bruto per jaar naar boven bij te stellen tot een bedrag van ruim 38.000 gulden. Dan zouden ongeveer tweehonderdduizend ouderen in het ziekenfonds toegelaten kunnen worden.

Gevolg is wel dat eenzelfde aantal mensen uit het ziekenfonds zal moeten verdwijnen. Borst wil daartoe de loongrens voor werknemers, 59.700 gulden, bevriezen zodat een aanzienlijk aantal werknemers automatisch uit het ziekenfonds verdwijnt. Het is nu gebruikelijk dat de loongrens wordt bijgesteld wanneer het gemiddelde prijsniveau stijgt.

Mocht deze bevriezing niet het beoogde aantal van tweehonderdduizend uittreders opleveren, dan wil Borst studenten ouder dan achttien jaar niet langer tot het fonds toelaten. Studenten zijn veelal verzekerd door de Standaard Pakket Polis of zitten met hun ouders in het ziekenfonds. In de voorstellen van Borst geldt iemand van boven de achttien als hoofdverzekerde, zodat studenten zich dan particulier zullen moeten verzekeren.

De Tweede Kamer heeft in het voorjaar Borst ook voorstellen gedaan om het Ziekenfonds op langere termijn om te bouwen van werknemersverzekering naar een inkomensverzekering, zodat ook kleine zelfstandigen zich bij het fonds voor ziektekosten kunnen verzekeren. De minister heeft destijds onderzoek toegezegd. Nog onduidelijk is welke voorstellen de minister daarvoor vanmiddag in het overleg met de ministers zal doen. Borst zal de Tweede Kamer in de loop van de zomer een brief schrijven met haar voorstel voor reparatie van de wet.