Couzy (2)

Oud-defensieminister Ter Beek en huidig defensieminister Voorhoeve hebben kritiek op de memoires van scheidend generaal Couzy.

Ter Beek was als minister verantwoordelijk voor de symbolische deelname van de Nederlandse krijgsmacht aan de Golfoorlog en het beschamende geleur met een squadron F-16's op een veel te laat moment van die oorlog.

Bovendien is zowel Ter Beek als Voorhoeve verantwoordelijk voor de uitzending van Nederlandse troepen naar Bosnië en de symbolische bescherming van de moslim-enclave Srebrenica. Tot welke ramp dit geleid heeft, is bekend.

Couzy heeft zich in die zin van zijn taak gekweten dat hij gezorgd heeft dat de Nederlandse militairen veilig uit de Servische hel konden terugkeren. Voorhoeve heeft daarna gezegd dat het zonder sterke Amerikaanse aanwezigheid in Bosnië niet lukt.

De tweede conclusie ligt voor de hand: als de Amerikanen einde van dit jaar uit Bosnië vertrekken, hebben de Nederlandse militairen er niets meer te zoeken.

    • A. Hoogendoorn Lochem