'Brits vlees in EU, ondanks verbod'

BRUSSEL, 9 JULI. De Europese Commissie heeft Groot-Brittannië gisteren gevraagd na te gaan of het exportverbod op Brits rundvlees wordt ontdoken, nadat medewerkers van de Duitse ambassade Brits vlees op de Italiaanse markt hadden geconstateerd.

Landbouw-commissaris Franz Fischler zei de berichten over onduiking van het in maart afgekondigde exportverbod zeer serieus te nemen, maar ondersteepte dat er vooralsnog geen bewijzen voorhanden zijn. In een brief heeft hij de Britse Minister van Landbouw, Douglas Hogg, gevraagd om een onderzoek. Ook heeft Fischler het Duitse Ministerie voor Volksgezondheid om meer informatie gevraagd omdat de Duitse ambassadeur in Rome de kwestie aanhangig heeft gemaakt.

De Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken, Lamberto Dini, maakte bekend dat ook Italië een onderzoek naar de geruchten zal instellen. “We willen er zeker van zijn dat Italië niet de zwakste schakel in de keten is.”

Het Britse ministerie liet in een eerste reactie weten dat men nog niet over aanwijzingen beschikt dat het exportverbod inderdaad wordt overtreden. Het verbod werd dit voorjaar van kracht toen er in Groot-Brittannië een verband werd gelegd tussen de gekke koeienziekte en een hersenaandoening bij mensen. Vorige maand kwamen de Europese staats- en regeringsleiders op hun halfjaarlijkse topconferentie in Florence overeen dat het exportverbod stapsgewijs zal worden opgeheven, mits Groot-Brittannië voldoende maatregelen neemt om de gekke koeienziekte uit te bannen.

De Duitse ambassade in Rome zegt over vertrouwelijke informatie te beschikken dat besmet Brits rundvlees op het Europese vasteland wordt binngengesmokkeld. In één geval zou het rundvlees zijn verborgen in een lading aardappels. Besmet Brits vlees zou Italië bereiken via Schotland, België en Frankrijk en voorzien zijn van valse douane-documenten, afkomstig uit België. Duitsland was een van de meest fervente tegenstanders van het opheffen van het exportverbod. Duitse politici waren van mening dat Groot-Brittannië eerste moest bewijzen dat het vlees veilig is. (Reuter, AP)