Bij rijk te weinig banen gehandicapten

ROTTERDAM, 9 JULI. Het aantal gehandicapten en chronische zieken dat een baan krijgt bij de rijksoverheid blijft achter bij de doelstellingen. Terwijl er in 1995 en 1996 in totaal 1300 gehandicapten zouden moeten instromen bij rijksdiensten, waren dat er vorig jaar slechts 73.

Dat heeft een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken vanochtend bevestigd. Hij voegt eraan toe dat de overheid wel succesvol is met haar preventie- en reïntegratiebeleid.

Om te stimuleren dat werkgevers meer gehandicapten in dienst nemen, is in het verleden de Wet arbeid gehandicapte werknemers (WAGW) van kracht geworden. Die wet geldt ook voor de rijksoverheid. Op basis daarvan heeft minister Dijkstal (Binnenlandse Zaken) in 1995 gezegd dat op 1 januari 1997 bij alle rijksdiensten 5 procent van het personeel moet komen uit de groep van gedeeltelijk arbeidsongeschikten, gehandicapten en chronisch zieken. In de praktijk komt daar vooralsnog weinig van terecht. Het percentage ligt nu rond de 3,8. Zes ministeries, waaronder Onderwijs en Justitie, namen vorig jaar helemaal geen gehandicapten aan.