Band met NS credo regionaal vervoer

Nogal onverwachts heeft VSN (Verenigd Streekvervoer Nederland) twee weken geleden laten weten “in principe belangstelling te hebben voor de exploitatie van treindiensten”.

Tot nu toe leek het erop dat het streekvervoer vooral met de spoorwegen wilde samenwerken. De brief aan Verkeer en Waterstaat moet dan ook vooral worden gelezen als een signaal aan de politiek - het streekvervoer wil laten zien dat het niet alleen slachtoffer van marktwerking hoeft te worden en dat het wel degelijk wat op het gebied van regionaal vervoer betekent.

Samenwerken met de spoorwegen blijft dus het credo, terwijl concurrentie niet wordt uitgesloten, bijvoorbeeld door de mogelijke exploitatie van light rail, goedkope, tram-achtige stoptreinen. Dat kan op onrendabele plattelandslijnen; voor Noord-Holland heeft NZH de mogelijkheden op een rij. NZH denkt aan de verbindingen Uitgeest-Haarlem, Den Helder-Alkmaar, Alkmaar-Hoorn, Zaandam-Enkhuizen.

Het kan ook in het al even onrendabele stadsgewestelijk vervoer, waar tot nu toe alleen sprake van samenwerkingsverbanden is.

Een andere mogelijkheid bij de aanbesteding van treindiensten is dat het streekvervoer deze binnenhaalt door ze om te zetten in busverbindingen, die immers veel goedkoper zijn. Een dergelijke 'verbussing' ligt echter niet erg voor de hand: regionale besturen zijn meestal zeer aan hun treinverbindingen gehecht.

In alle gevallen geldt dat het bij de aanbesteding van onrendabele treindiensten gaat om verbindingen die kennelijk weinig opbrengen.