Airbus wordt geïntegreerde onderneming

PARIJS, 9 JULI. Airbus Industrie zal mogelijk tegen 1999 worden omgezet van een consortium in één geïntegreerde onderneming. Het bestuur van de Europese vliegtuigbouwer heeft hiertoe gisteren in principe besloten. De structuurwijziging moet Airbus beter in staat stellen te concurreren met het Amerikaanse Boeing en McDonnell Douglas.

In het Airbus-consortium participeren het Franse Aerospatiale, het Britse Aerospace, het Duitse Dasa en het Spaanse Casa. Het gisteren voltooide rapport over de structuurwijziging was al enige tijd verwacht. Volgens een verklaring van Airbus wordt ernaar gestreefd de onderhandelingen over de nieuwe structuur voor het eind van dit jaar af te ronden. Dan moet het bestuur waarin de vier partners zijn vertegenwoordigd de commerciële, financiële en juridische kwesties die met een een structuurwijziging samenhangen in kaart hebben gebracht.

Ook moet dan tussen de partners overeenstemming zijn bereikt over een tijdschema om de nieuwe structuur tot stand te brengen. Topman Jean Pierson heeft al lang aangedrongen op een structuurwijziging. Hierdoor kan het besluitvormingsproces van de vier partners dat nu sterk is gericht op consensusvorming worden versneld. Bovendien kunnen overlappingen worden voorkomen en kan op overheadkosten worden bespaard.

Volgens analisten kan een nieuwe structuur zeker besparingen opleveren. Nu worden de verschillende versies van bijvoorbeeld de A320 nog op verschillende assemblagelijnen in Duitsland en Frankrijk gemaakt. Ook kan Airbus na omzetting in één onderneming kapitaal aantrekken op de kapitaalmarkt. (Reuter, AP, AFP)