Afrika wil Boutros-Ghali

YAOUNDÉ, 9 JULI. De Afrikaanse leiders, bijeen in de Kameroense hoofdstad Yaoundé voor de jaarlijkse top van de Organisatie van Afrikaanse Eenheid (OAE), hebben zich gisteren achter de kandidatuur van de huidige secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Boutros Boutros-Ghali, voor een tweede ambtstermijn geschaard.

In een gisteren opgestelde verklaring zeggen de leiders dat opnieuw een Afrikaan aan het hoofd van de volkerenorganisatie moet komen te staan en dat “aandacht moet worden geschonken” aan de kandidatuur van Boutros.

Achter de schermen probeerde de Amerikaanse delegatie een Afrikaanse steunbetuiging aan Boutros te voorkomen. Washington heeft zich enkele keren fel uitgesproken tegen een tweede termijn voor Boutros omdat de Egyptenaar zich niet genoeg zou inzetten voor de hervorming van de volkerenorganisatie. Ook binnen Afrika bestaat er verzet tegen Boutros. Zo verklaarde de Rwandese regering zich tegen de steunbetuiging aan de Egyptenaar. Volgens Kigali heeft Boutros niet voldoende gedaan om de genocide onder Tutsi's en gematigde Hutu's in 1994 te voorkomen. (AP)