THE ECONOMIST

Wall Street maakt zich zorgen over een beurskrach, signaleert The Eonomist, en de schuldigen staan volgens analisten eigenlijk al bij voorbaat vast. Dat zijn de beleggingsfondsen voor de gewone man. Die zouden veel te grillig zijn: hun beleggers begrijpen niet hoe de markt werkt, en bij het eerste teken van moeilijkheden zijn ze geneigd hun geld hals over kop terug te trekken.

Gevolg: een krach. The Economist is het oneens met die analyse. Het destabiliserende effect van dit soort fondsen wordt volgens het weekblad schromelijk overdreven. Meestal gaat het om jonge werknemers, die er met het oog op hun pensioenvoorziening alle belang bij hebben niet impulsief te handelen. Van de risico's zijn ze zich, blijkens onderzoeken, veel meer bewust dan hun critici willen erkennen. Het grote voordeel van dit soort fondsen, aldus The Economist, is bovendien een democratisering van het kapitalisme - en dus ook minder afkeer van hogere winsten. Dat zou de critici van beleggingsfondsen voor de gewone man te denken moeten geven.