Record opbrengst Domeinen

ROTTERDAM, 8 JULI. De dienst Domeinen heeft in 1995 een recordopbrengst van 737 miljoen gulden behaald, bijna vijftig miljoen meer dan vorig jaar. Dat staat in het jaarverslag van dit onderdeel van het ministerie van Financiën, dat staatseigendommen beheert, verkoopt en verhuurt.

De stijging is vooral te danken aan hogere ontvangsten uit de verkoop van onroerend goed. Deze namen met zestien procent toe tot 322,6 miljoen. De opbrengsten uit ingebruikgeving van onroerend goed (erfpacht, verhuur en dergelijke) stegen met 4,5 procent tot 238,5 miljoen. Aan roerende zaken werd vorig jaar voor 162,6 miljoen verkocht, 17,7 procent meer dan in 1994.

Vooral de verkopen van strategisch defensiematerieel zijn de laatste jaren fors toegenomen: 77,7 miljoen in 1993, 100,5 miljoen in 1994 en 117,7 miljoen vorig jaar. Veertig procent van het niet-strategische materieel werd aan het buitenland verkocht.

Behalve het beheer van staatseigendommen verzorgt Domeinen ook de verkoop van verbeurd verklaarde inbeslaggenomen goederen, onder meer in het kader van de zogeheten 'pluk-ze'-wetgeving. De opbrengst hiervan bedroeg vorig jaar 3,7 miljoen, vergeleken met 3,1 miljoen in 1994 en 1,5 miljoen in 1993.

De aanmelding van inbeslaggenomen zaken is volgens de dienst de laatste jaren “vrij constant” gebleven.