Premie AOW niet verhoogd

DEN HAAG, 8 JULI. De AOW-premie wordt vanaf 1997 niet verder verhoogd. De verwachte tekorten bij de financiering van het ouderdomspensioen worden gefinancierd uit de belastingen.

De meest betrokken ministers hebben daar vorige week een principe-akkoord over bereikt. De regeringsfracties reageren verdeeld op het besluit. PvdA en D66 steunen in een eerste reactie de plannen, de VVD wijst het van de hand. Oppositiepartij CDA reageert positief.

De AOW wordt nu volledig gefinancierd uit de premies. Op dit moment bedraagt de AOW-premie 15,40 procent; deze premie wordt alleen geheven over de eerste belasting- en premieschijf (45.325 gulden). Bejaarden betalen geen AOW-premie.

De kosten van de AOW zullen begin volgende eeuw stijgen omdat de geboortegolf-generatie van vlak na de Tweede Wereldoorlog dan met pensioen gaat. Voor de AOW wordt niet gespaard, maar het pensioen wordt gefinancierd door de werkende beroepsbevolking. In het begin van de volgende eeuw neemt het aantal financiers dus af terwijl het uit te keren bedrag fors stijgt. Dit zou betekenen dat de premies fors moeten stijgen.