Onderzoek naar bedrog bij Siemens

Er loopt een onderzoek tegen het Duitse concern Siemens wegens bedrog, zo meldt het weekblad Der Spiegel. Het concern zou bij ontslagaanvragen en ontbinding van overeenkomsten bij voortijdige pensionering formulieren hebben geantedateerd, zodat de verplichte termijn die geldt voordat het vertrek van werknemers inging, werd omzeild.