Nederland favoriet doelwit Sovjet-aanval

TEL-AVIV, 8 JULI. In het kader van militaire studies aan de universiteit van Moskou was Nederland in de jaren zeventig herhaaldelijk object van theoretische studies over het effect van Russische aanvallen met ABC-wapens (atoom-, biologische en chemische wapens).

“Ik heb er aan mee gedaan,” vertelde gisteren Marina Solodkin, die sedert kort voor de Russische immigrantenpartij van Natan Sharansky in de Knesseth zit. Zij kan niet uitleggen waarom op de afdeling politieke topografie van de Universiteit van Moskou in een militair trainingsprogramma “steeds op Holland werd geoefend”.

Volgens Solodkin moesten de studenten van het militaire topografische studieprogramma op de kaart van Nederland een vluchtroute voor een Russische vertaaleenheid zoeken na een Russische aanval met ABC-wapens. Waarom die eenheid volgens de oefening zich al in Nederland bevond voor de aanval, kon ze niet uitleggen. “Zo was de oefening”, aldus Solodkin.

Marina Solodkin zei gisteren dat ze het vreemd vond dat voortdurend op de kaart van Nederland dergelijke oefeningen werden gehouden en niet op die van “onze grote vijand” de Verenigde Staten. “Ik maakte daar aanmerkingen op, omdat ik en velen van ons een meer dan buitengewone sympathie voor Holland voelen. Dat heeft meegespeeld toen ik in 1972 uit de militaire cursus op de universiteit werd gezet. Dat ik jodin was, gaf de doorslag. Als jodin kon ik geen officier worden. Daarna werd ik actief in de joodse ondergrondse”.

Marina Solodkin, die in 1991 naar Israel emigreerde, herinnert zich dat er hard werd gelachen in de klas toen een Nederlandse stad met een naam die op haar meisjesnaam Gersham leek het mikpunt van een gesimuleerde aanval was.

Volgens een citaat van Solodkin in het blad 'Haarets' van gisteren plande de Sovjet-Unie in de zeventiger jaren een aanvalsoorlog in Europa. “De studies (aan de universiteit van Moskou) gingen ervan uit dat er een Derde Wereldoorlog zou uitbreken en daarom kregen we instructies in het gedrag op buitenlands gebied.” Dat de militaire leiding van het Warschau Pact zo'n aanvalsoorlog voorbereidde, werd in 1990 al duidelijk uit Oostduitse documenten. Een snelle uitschakeling van vervoersknooppunt Nederland vormde mogelijk een van de eerste doelen in de Sovjet-strategie.

Marina Solodkin specialiseerde zich aan de universiteit van Moskou vijf jaar in het Chinees om krijgsgevangenen te ondervragen.

    • Salomon Bouman