Loon van jongeren in de horeca 4 pct lager

ROTTERDAM, 8 JULI. Door nieuwe horeca-werknemers vier procent minder loon te geven, willen werkgevers en werknemers in de horeca (180.000 werknemers) in één jaar duizend extra arbeidsplaatsen scheppen. Dit staat in de horeca-CAO waarover partijen het dit weekeinde eens zijn geworden.

De Horecabond FNV legt de nieuwe CAO, die geldt van 1 april dit jaar tot 1 april 1997, neutraal aan de leden voor. CNV Horeca verbindt er een positief advies aan.

Nieuwe werknemers doen er twee jaar over om op het oude salarisniveau te komen, aldus voorzitter M. Koster van de Horecabond FNV die twintigduizend leden telt. De duizend extra banen zijn bedoeld voor doelgroepen als lager opgeleide jongeren, allochtonen, gedeeltelijk arbeidsongeschikten en langdurig werklozen.

De salarissen gaan met terugwerkende kracht per 1 juli 1,07 procent omhoog (prijscompensatie). Ook op 1 januari 1997 krijgen de werknemers een nog nader te bepalen prijscompensatie. De verwachting is dat die 1 procent zal bedragen.

De VUT blijft gehandhaafd. De deeltijd-VUT is vastgesteld op 57 jaar en de volledige VUT op 58 jaar.

Bij ziekte wordt 100 procent uitgekeerd. Bij een volledige WAO-uitkering zal het eerste jaar tot 100 procent worden aangevuld en het tweede jaar tot 90 procent.