Daling studenten bedreigt kwaliteit landbouwscholen

ROTTERDAM 8 JULI. Dalende studentenaantallen bedreigen de kwaliteit van het onderwijs op de agrarische hogescholen. Het onlangs gepresenteerde visitatierapport Landbouw spreekt van een zorgwekkende situatie en beveelt samenwerking en fusies aan, alsmede de opheffing van studierichtingen.

Actie is voor de landbouwopleidingen noodzakelijk, constateert de commissie onder leiding van voorzitter G. Kok, na een bezoek aan elf opleidingen Landbouw, Veehouderij, Plantenteelt, Tuinbouw, Diermanagement en Tropische Landbouw op vijf hogescholen. In een reactie op de terugloop van de studentenaantallen - in vijf jaar bijna 25 procent - breiden scholen hun onderwijsaanbod uit naar populaire vakgebieden als 'diergezondheid', 'paarden', 'groen' en 'ruimte'. Dit gebeurt zonder coördinatie en leidt tot inefficiëntie en mogelijk tot overaanbod. Minder docenten moeten een steeds breder onderwijspakket verzorgen. Nadelig voor de actualiteit van het studiemateriaal en de aansluiting op de praktijk, aldus de commissie. Terecht besteden de opleidingen meer aandacht aan “integratie met de stedelijke omgeving”, aan duurzame produktiemethoden, milieu, natuur en landschap, waarvoor het huidige docentenbestand niet is toegerust.