Concurrentie in thuiszorg nadelig

DEN HAAG, 8 JULI. De invoering van vrije-marktwerking en concurrentie in de thuiszorg heeft ertoe geleid dat minder geld beschikbaar is voor daadwerkelijke zorg. Een deel van het overheidsgeld gaat naar subsidies voor nieuwe commerciële bureau's in de thuiszorg. Dit staat in een notitie van het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg (COTG). Het COTG ziet toe op de financiering van zorginstellingen.

De overheid staat toe dat naast bestaande instellingen ook commerciële bureau's zich kunnen richten op thuiszorg. Dergelijke bureau's krijgen subsidie die veelal wordt weggehaald bij bestaande instellingen. “De toename van het aantal instellingen leidt ertoe dat het geld voor de thuiszorg meer is gaan zitten in de kosten van het opzetten van een nieuwe organisatie dan in de kosten van de zorg”, aldus een woordvoeder van het COTG.

Volgens het COTG is bij het invoeren van de marktwerking in de thuiszorg te weinig aandacht besteed aan de randvoorwaarden. Voor 1994 werd thuiszorg vooral vanuit regionale instellingen geregeld, maar sindsdien zijn er ook landelijke instellingen ontstaan die in het begin vooral geld nodig om het bureau op te zetten. Het totale budget voor de thuiszorg wordt over meer instellingen verdeeld waardoor minder geld beschikbaar is voor daadwerkelijke zorg zoals wijkverpleging en gezinszorg.

Het COTG wil met de notitie een politiek signaal afgeven. “Zorg in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) moet eigenlijk worden gescheiden van particuliere en commerciële instellingen”, meent het COTG. Volgens het orgaan moeten daarvoor minimaal regels voor worden vastgelegd door minister Borst (Volksgezondheid).

Het ministerie van Volksgezondheid vindt dat “dit soort uitwassen in de thuiszorg” niet voor mogen komen. “Het is niet de bedoeling dat er collectief geld weglekt om marktwerking te stimuleren. Marktwerking is geen doel op zichzelf, maar zou er juist toe moeten leiden dat er in de thuiszorg efficiënter wordt gewerkt”, aldus een woordvoerder van het ministerie.