Coalitie Zjoeganov blijft bijeen

MOSKOU, 8 JULI. De gelegenheidscoalitie van communisten en nationalisten namens welke Gennadi Zjoeganov kandidaat voor het Russische presidenschap was, wil zich omvormen tot officieel geregistreerde politieke beweging. Verwachtingen dat deze coalitie na de nederlaag uiteen zou vallen, zijn daarmee voorlopig gelogenstraft.

Dit is het enige zichtbare resultaat van de bijeenkomst die de 200 partijen en bewegingen die Zjoeganov achter zich had verenigd, zaterdag hebben gehouden ter evaluatie van de verloren presidentsverkiezingen. De oprichtingvergadering van de 'nieuwe' oppositiebeweging is uitgeschreven voor 7 augustus. Zij zal vervolgens een schaduwregering vormen in oppositie tegen president Jeltsin.

Zjoeganov werd de afgelopen maanden bij zijn campagne tegen Jeltsin behalve door zijn eigen communistische partij ook gesteund door een baaierd van organisaties die voornamelijk hun afkeer van Jeltsin met elkaar gemeen hebben. Dit Nationaal-Patriotistische Front varieërde van Werkend Rusland, een splintergoepering die Stalin verheerlijkt en politiek geweld niet schuwt, tot Macht aan het Volk, een parlementsfractie onder leiding van de gematigde oud-premier Ryzjkov.

Het oppositionele front heeft zaterdag niet gesproken over eventuele deelname aan de regering die premier Tsjernomyrdin nu in opdracht van verkiezingswinnaar Jeltsin formeert. Zjoeganov noemde deze kwestie “prematuur”. Eerst moet volgens hem duidelijk zijn wat voor beleid de nieuwe regering wil voeren en welke functies er te verdelen zijn. De weinig opzienbarende uitspraken van de oppositieleider waren kenmerkend voor de politieke windstilte die het afgelopen weekeinde in Moskou hing. President Jeltsin noch premier Tsjernomyrdin heeft van zich laten horen. Alleen voormalige vice-premier Anatoli Tsjoebais, een liberaal die een vooraanstaande rol speelde in Jeltsins campagne, trok de aandacht met zijn aankondiging de politiek te verlaten en zich te vestigen als bedrijfsadviseur.

Jeltsin heeft na zijn verkiezingsoverwinning vorige week Tsjernomyrdin opgedragen een nieuwe regering te formeren maar het is onduidelijk wat dit de komende weken concreet betekent. Volgens de grondwet moet de bestaande regering aftreden daags na het bekendworden van de officiële verkiezingsuitslag. Die wordt morgen verwacht. Dertig dagen daarna volgt de inauguratie van de nieuwgekozen president. Pas daarna kan de geïnaugureerde president de premier van zijn keuze aan het parlement voordragen. En dat heeft dan weer een week heeft om over die voordracht te beslissen. Daarna begint pas de formatie. Volgens de grondwet duurt het dus op z'n minst tot half augustus voordat een nieuwe regering aan het werk kan.