Ariel Sharon uiteindelijk in kabinet Israel

TEL AVIV, 8 JULI. Na drie weken geharrewar heeft de Israelische regering vannacht het speciaal voor Ariel Sharon geschapen ministerie van nationale infrastructuur goedgekeurd.

Vanmiddag zal de Knesset, het parlement, het nieuwe ministerie goedkeuren waarna premier Netanyahu de gelegenheid heeft Sharon als minister te laten beëdigen.

Indien het debat in de Knesset uitloopt, zou Netanyahu met het oog op zijn vertrek naar de Verenigde Staten de ceremoniële inzwering van Sharon in zijn regering na zijn terugkeer uit Washington kunnen laten plaatshebben. Hij staat echter onder zware druk van minister van buitenlandse zaken David Levy, die tweemaal heeft gedreigd af te treden indien Sharon niet vóór de belangrijke reis naar de VS zijn plaats in de regering heeft ingenomen.

Ingewijden in Likud zijn van oordeel dat Netanyahu er ter wille van het prestige van zijn regering in de wereld veel voor over zou hebben gehad als Sharon, aan wie een emotioneel beladen anti-Palestijns etiket hangt, parlementslid zou zijn gebleven. De komst van Sharon wordt in politieke kringen uitgelegd als een aanzienlijk verzwakking van de op papier sterke positie van de eerste rechtstreeks gekozen Israelische premier.

Sharon heeft vooral door toedoen van Levy een zware post, waar miljarden guldens omgaan, veroverd. Vrijwel alles wat met infrastructuur heeft te maken, inclusief het aanleggen van omwegen voor nederzettingen in bezet gebied, komt in zijn handen. Sharon wordt nu het adres van Nederlandse industriëlen die dingen naar orders op het gebied van transport, energie en de aanleg van kunstmatige eilanden voor de kust van Tel Aviv.

Sharon, die in de vorige Likud-regering minister van huisvesting was, wordt in Israel beschouwd als een “minister die bergen kan verzetten”. Als minister van nationale infrastructuur krijgt de 'bulldozer', zoals hij ook wel wordt genoemd, ruime mogelijkheden om Israel klaar te stomen voor de 21ste eeuw. Van hem wordt een bijzondere inspanning verwacht op het gebied van transport, met name het aanleggen van spoorwegen, nieuwe snelwegen en het stimuleren van de bouw van een metro in Tel Aviv.

In en rond Tel Aviv wonen 2,5 miljoen Israeliërs, 44 procent van de bevolking, Het oplossen van het dichtslibbende verkeer rondom de metropool is een van de voornaamste uitdagingen waarvoor Sharon komt te staan.