Veel belangrijke Italianen worden gewone Italianen

ROME, 6 JULI. Veel Italiaanse hoogwaardigheidsbekleders raken een geliefd statussymbool kwijt: de agent die voor huis op wacht staat, en de donkerblauwe auto met zwaailicht met de uit het raam hangenden agenten die driftig zwaaiend met hun spiegelei alle mindere goden opzij zwaaien.

Minister van binnenlandse zaken Giorgio Napolitano heeft aangekondigd dat het aantal mensen dat recht heeft op bescherming en escorte drastisch zal worden verminderd. Er werden ongeveer achthonderd politici, magistraten, parlementariërs en andere prominente figuren beschermd, tot meerdere eer en glorie van de betrokkene, die hierdoor werd bestempeld tot een Belangrijk Persoon.

Napolitano wil heel kritisch dat lijstje doorlopen. Van het zestigtal ministers en staatssecretarissen hebben volgens hem niet meer dan negen bewindslieden bescherming nodig. In de andere gevallen zullen de agenten voor nuttiger zaken worden gebruikt.

Volgens een circulaire kunnen daarnaast alleen partijleiders, een aantal institutionele figuren als de voorzitters van Kamer en Senaat, en een select groepje parlementariërs aanspraak maken op politiebescherming. Veel personen die vroeger een hoge functie hebben bekleed en daarom nog worden beschermd, zullen hun politionele beschermengelen kwijtraken.

Ook voor de personen die tot de risicogroep worden gerekend, zal de bewaking worden teruggebracht. Geen agenten meer dag en nacht voor de woning of de studio, ook als de betrokkene niet thuis is. Op die manier hoopt Napolitano zeker een derde van de vierduizend agenten die nu bewakingsdiensten draaien, op een andere manier te kunnen inzetten.

Veel Italianen reageren instemmend. De blauwe Alfa's en Lancia's die iedereen opzij toeteren zijn velen een doorn in het oog. De regelmatige verhalen over mensen die met hun beschermers comfortabel boodschappen gingen doen, zonder parkeer- en fileproblemen, hebben de irritatie verder gevoed.

Hoe diep Napolitano gaat snijden, is nog een open vraag. Een aantal beschermde politici heeft al laten weten het juist te vinden dat de escortes worden opgeheven, voor hun collega's. Twee jaar geleden was het aantal beschermde personen sterk teruggebracht, maar het kabinet Dini, dat steunde op een wankele parlementaire basis, moest daarna veel mensen te vriend houden en heeft daarom het aantal escortes weer uitgebreid.

    • Marc Leijendekker