Peer opvolger van De Grave

AMSTERDAM, 6 JULI. De Amsterdamse wethouder van Economische Zaken, E. Peer, volgt in de hoofdstad F. de Grave op als wethouder van Financiën. Beiden zijn lid van de VVD. De Grave werd deze week benoemd tot staatssecretaris van Sociale Zaken. Het VVD-raadslid P. Krikke krijgt na het zomerreces de portefeuille Economische Zaken.