Kok neemt afstand van Couzy's uitleg

DEN HAAG, 6 JULI. Premier Kok is “buitengewoon ongelukkig” over de uitlatingen van de vertrokken bevelhebber van de landmacht H. Couzy, die beweert dat de VN onder Franse druk afgezien zouden hebben van luchtsteun voor de Nederlanders in de moslimenclave Srebrenica.

“Ik neem daar duidelijk afstand van,” zei Kok gisteren na afloop van de ministerraad. “Ik heb geen reden om aan de Franse uitleg te twijfelen.” De premier heeft zich verder vooral verbaasd over de aandacht die de vertrokken bevelhebber van de Landmacht deze week kreeg voor zijn boek Mijn jaren als bevelhebber.

Serieus neemt Kok de aantijgingen in Couzy's memoires niet. “Ach”, zegt Kok, “het is nu komkommertijd, dan krijgt zo'n boek wat extra aandacht. Het is eigenlijk iets waar ik mijn schouders bij ophaal. Als ik een keer tijd heb zal ik het misschien wel een keer gaan lezen. Maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat Couzy het wel met heel veel mensen tegelijk moeilijk heeft gehad. Misschien nog wel het meest met zichzelf.”

De kritiek die Couzy uitte over de slechte communicatie met staatssecretaris Gmelich Meijling (Defensie), met wie hij meer dan een jaar niet zou hebben gesproken, wuift Kok weg: “Ik neem aan dat Couzy geen telefoon heeft zonder draaischijf.”

Kok leek Couzy gisteren zelfs een beetje in bescherming te nemen. De luitenant-generaal lijdt volgens de premier aan een denken in de “onvoltooid verleden tijd”. “Het is ook niet makkelijk om bevelhebber te zijn in een tijd waar de verhoudingen tussen Oost en West helemaal zijn veranderd, waardoor de landmacht geherstructeerd moet worden. Het is een bijzondere verantwoordelijkheid die een top-militair voelt. Door de politiek voelt zo iemand zich vaak niet begrepen. De politieke leiding heeft echter een andere taak, die moet draagvlak creëren. Dat Couzy schrijft dat er geen goede samenwerking met de politiek was kan wel eens op een groot misverstand berusten”, aldus Kok.

Kok zei geen consequenties aan het boek van de bevelhebber te verbinden, die pas officieel per 1 augustus bij de landmacht vertrekt. “Nee, hij is weg. Ik heb hem zien zwaaien”, zegt Kok terwijl hij met zijn hand een saluut uitbrengt. “Dat zegt voor mij genoeg.” Op de vraag of Kok het niet vervelend vindt dat Couzy nu een boek heeft uitgebracht antwoordt de premier: “In de eerste plaats vind ik het niet vervelend dat hij vertrekt.”

Minister Voorhoeve (Defensie) bestreed gisteren de veronderstelling van Couzy die beweerde in tv-programma Tijdsein van de EO dat Franse onderhandelaars de dreigende bombardementen destijds hebben uitgeruild tegen de vrijlating van twee Franse piloten in Servische gevangenschap. De vliegers kwamen pas pas anderhalve maand na de val van Srebrenica in Servische handen. De bewering van Couzy berust dus niet op feiten, schrijft Voorhoeve in antwoord op Kamervragen van het CDA.