Herman

Tot mijn verbazing las ik in het Hollands Dagboek (Z 22 juni) dat het biotechnologiebedrijf Pharming een barbecue organiseerde vanwege het feit dat stier Herman mag blijven leven. Ik neem aan dat dit geen vegetarisch feestmaal is geweest; oftewel de genenmelkers offeren het ene dier om te vieren dat het andere dier mag blijven leven.

Eerst wordt er geknoeid met meer dan duizend levende embryo's uit geslachte koeien, waarvan er gedurende het experiment honderden 'in de prullenbak' verdwijnen. Daarna vinden er rond de geboorte van stier Herman zeventien spontane abortussen plaats, worden zes kalfjes dood geboren en overlijden er vijf vlak na de geboorte. Met als resultaat dat er één transgeen dier wordt geboren, dat niet aan de eisen blijkt te voldoen. Als dat ene dier dan volgens de afspraken moet worden afgemaakt, hebben de heren van Pharming het opeens over 'emoties'. Het gaat hier niet om dierenliefde, dat blijkt immers uit de barbecue, het gaat hier om public relations. Stier Herman mag gaan dienen als reclamezuil.

Drs. C. Verhoeven projectleider biotechnologie Dierenbescherming Den Haag

Sannie 1Het artikel over mevrouw Verstappen-Peters (Z 8 juni) acht ik een minder geslaagde keuze voor de NRC. Het is mij ook niet duidelijk wat met de plaatsing van dit artikel wordt beoogd. Wil deze mevrouw zichzelf om zakelijke redenen alsnog een beetje rechtvaardigen door de indruk te wekken dat ze zich toch wel erg heeft ingespannen? Of gaat het alleen maar om de sensatie dat een intelligente vrouw dit is overkomen? Het is overigens een goed leesbaar verhaal, maar dat is m.i. een te mager argument om hier anderhalve pagina aan te wijden.

    • L.K. Becking