Den Haag betaalt voor onderhoud 'hulphond'

DEN HAAG, 5 JULI. De gemeente Den Haag zal als eerste gemeente in Nederland betalen voor het onderhoud van 'hulphonden'. Deze honden, meestal Golden Retrievers, zijn getraind om lichamelijk gehandicapten te helpen bij handelingen die ze niet zelf kunnen verrichten, zoals bijvoorbeeld knoppen indrukken.

Den Haag is de eerste gemeente in Nederland die hulphonden gelijkstelt aan blindengeleidehonden. Vijf andere steden hebben plannen in die richting. De stichting Sociale Honden (SOHO) die de honden opleidt, is in gesprek met de gemeente Mierlo. Deze gemeente denkt erover de kosten van de hondentraining voor zijn rekening te nemen. De training van één hond kost dertigduizend gulden en wordt nu van giften betaald.

De stichting SOHO traint sinds twaalf jaar hulphonden om knoppen in te drukken, dingen op te pakken en aan te geven, te helpen bij het uittrekken van de jas en deuren open te doen. De training duurt anderhalf jaar en omvat ook een 'lawaaistage' op een bouwterrein en een oefening in het openbaar vervoer.

Honderddertig mensen met een handicap hebben een hond in de huishouding. De eigenaren krijgen les in het omgaan met hun huisdier. De eerste twee weken verblijven hond en baas intern bij de stichting SOHO. In die periode wijken ze niet van elkaars zijde: de hond slaapt naast het bed. De trainers besluiten na de training wie welke hond mee naar huis krijgt. Het duurt even voordat er een band tussen beiden ontstaat.

Petra Breederland, een van de drie Haagse hondenbezitsters, weet nog op welk moment de band met haar eerste hulphond er was: “Ik was uit mijn rolstoel gevallen, over zo'n gezellig laag plantenbakje op straat. Mijn hond zakte als een sfinx naast me op de grond, totdat er hulp kwam. Toen wist ik, ik hèb haar.”

Stichting SOHO leidt voornamelijk Golden Retrievers op. Deze honden leren gemakkelijk commando's uit te voeren en hebben een zachtaardig karakter waardoor ze niet agressief reageren op hulpverleners van hun baas. Als ze gewend zijn aan hun taken, gaan ze ook dingen uit zichzelf doen, zoals de post uit de bus halen. Ook is een geval bekend van een hond die zijn eigenaar redde toen deze met zijn rolstoel in de sloot was gevallen.