Bonden eisen dat Akzo afziet van vertrek naar Polen

EDE, 6 JULI. De vakbonden willen dat Akzo Nobel terugkomt op het besluit een deel van de produktie van de vestiging Akzo Nobel Fibers in Ede naar het Poolse Gorzow verplaatsen en 600 banen in de Gelderse gemeente te schrappen.

Volgens de bonden staat het besluit van het chemieconcern haaks op recente ontwikkelingen in Nederland om juist meer banen en werk te scheppen. Als Akzo Nobel het plan niet laat varen, zullen de bonden met het personeel tot acties overgaan. Daarbij worden bezettingen niet uitgesloten, zo lieten vakbondsbestuurders gistermiddag weten na overleg met de directie van de Edese vestiging.

Bonden en bedrijf hebben gisteren de hele dag gesproken over een motie, die om tien uur in de ochtend tijdens een kantinebijeenkomst door al het aanwezige personeel werd aangenomen. Daarin wordt gesteld dat Akzo Nobel alle plannen met betrekking tot de voorgenomen verplaatsing van de afdeling Textiele Nabewerking moet intrekken. Bovendien, zo vermeldt de motie, moet het concern zich samen met de vier betrokken vakorganisaties inzetten voor het behoud van alle activiteiten van de locatie Ede, waar Akzo Nobel Fibers een vestiging heeft met in totaal 1.225 werknemers.

Het bedrijf liet al in januari weten dat een deel van de vezelproduktie naar Polen wordt overgebracht. Gistermiddag herhaalde general manager P. Wack de redenen voor die verhuizing: de markt voor viscose wordt overspoeld door voornamelijk Oosteuropese concurrenten. Dat levert een sterke druk op de prijzen van de Akzo-produkten, die toch al duurder zijn dan gemiddeld. Volgens Wack staat de Fibers-divisie door de slechte resultaten met de rug tegen de muur. Het is 600 mensen ontslaan of het is wellicht de sluiting van de gehele vestiging, aldus Wack. De verplaatsing van de afdeling in Ede valt samen met de verhuizing van drie Duitse Akzo Nobel-vestigingen naar Polen, een operatie die in het jaar 2002 afgerond moet zijn. Daarmee zijn meer dan 1.700 arbeidsplaatsen gemoeid. In Ede zullen - als de plannen doorgaan - ongeveer 300 gedwongen ontslagen vallen.

De bonden, die zich in januari bijzonder onaangenaam verrast toonden door de plannen van Akzo Nobel, willen dat het bedrijf hoe dan ook eerst het plan laat vallen. “Daarna zullen we in gesprekken met Akzo bekijken welke alternatieven er zijn voor de vestiging,” zo zei FNV-bestuurder W. Brand. Met zijn collega-bestuurders hekelde Brand 'het uiterste streven van het concern naar winstmaximalisatie'. “De belangrijkste vraag die hier speelt, is de vraag of we accepteren dat bedrijven als Akzo Nobel produktie laten verdwijnen naar lage-lonenlanden. Op die manier wordt de hele onderkant van het loongebouw in Nederland kapotgemaakt.” Brand sprak ook de vrees uit dat het proces door Akzo als proefballon wordt beschouwd.