Ziekenhuis gedwongen dotteren te beperken

AMSTERDAM, 5 JULI. Het VU ziekenhuis in Amsterdam kan wegens geldgebrek niet voldoen aan de vraag naar extra dotterbehandelingen. Hierdoor zijn de wachttijden voor niet-spoedeisende patiënten opgelopen tot acht maanden. Tot voor kort hield het ziekenhuis zich aan de landelijk aanvaarde norm van twee à drie maanden.

Ook spoedeisende hartpatiënten moeten, mits hun conditie stabiel is, één à anderhalve week week op de afdeling hartbewaking doorbrengen alvorens ze gedotterd worden.

De behandelende artsen mogen sinds ruim twee weken geen extra dotterbehandelingen uitvoeren omdat de directie niet weet waar het geld voor deze zogeheten PTCA-behandelingen (Percutane Transluminale Coronaire Angioplastiek) vandaan moet komen. “Dit is niet verantwoord. Dit heeft niets meer met adequate zorg te maken”, zegt interventie-cardioloog J. Bronzwaer van het ziekenhuis.

Het VU ziekenhuis heeft met zorgverzekeraar ZAO de afspraak dat dit jaar vijfhonderd dotterbehandelingen worden uitgevoerd. Voor dit jaar was bovendien gerekend op een verschuiving van budgetten tussen ziekenhuizen in de regio ten gunste van het VU ziekenhuis. Vooruitlopend op deze verruiming werden door de afdeling cardiologie tot en met mei dit jaar meer dotterbehandelingen uitgevoerd. De budgetverschuiving is echter niet tot stand gekomen, zo schrijft de directie van het VU ziekenhuis in een brief aan verwijzend specialisten.

De verruiming van het budget was met name bedoeld voor een groep van ruim honderd patiënten uit Medisch Centrum Alkmaar, waarmee het VU ziekenhuis samenwerkt, die sinds dit jaar in het VU ziekenhuis geholpen worden. Enkele weken geleden liet ZAO volgens de artsen echter weten dat de beide ziekenhuizen over een eventuele budgetverschuiving zelf overeenstemming moeten bereiken.

Volgens zorgverzekeraar ZAO zijn er voor dit jaar wel degelijk afspraken gemaakt over het aantal dotterbehandelingen inclusief de extra patiënten uit Alkmaar. Het gaat volgens de Amsterdamse zorgverzekeraar om een intern probleem van het VU ziekenhuis. De woordvoerder wijst er op dat patiënten ook in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam een dotterbehandeling kunnen ondergaan. “Dan zijn de wachttijden veel korter”, aldus de woordvoerder.

De wachtlijsten voor dotterbehandelingen in Nederland lopen op. In Nederland wachten ongeveer elfhonderd patiënten op een dotterbehandeling, van wie driehonderd langer dan twee maanden. Ook andere ziekenhuizen dan het VU ziekenhuis kunnen niet altijd voldoen aan de aanvaarde wachtnorm van twee à drie maanden.