Wetsvoorstel compensatie huiseigenaren

DEN HAAG, 5 JULI. VVD-minister Zalm en PvdA-staatssecretaris Vermeend (Financiën) compenseren huiseigenaren voor de belastingverhoging die hun volgend jaar te wachten staat. Dat blijkt uit een wetsvoorstel dat de bewindslieden naar hun collega's hebben gestuurd.

De hertaxatie van onroerende goederen die de gemeenten op grond van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) uitvoeren, leidt in veel gevallen tot een stijging van de onroerend-zaakbelasting (OZB), de belangrijkste gemeentelijke inkomstenbron. Ook het huurwaardeforfait, de belasting die het rijk eigenaren vraagt over de waarde van hun huis, gaat door de hertaxatie omhoog. Bij de hertaxatie wordt duidelijk dat huiseigenaren in het verleden de waarde van hun woning hebben onderschat en dus te weinig belasting hebben betaald.

Tijdens een debat in de Tweede Kamer twee maanden geleden pleitten de Tweede-Kamerfracties van CDA en VVD voor een compensatie voor huiseigenaren. D66 plaatste kanttekeningen bij het terugsluizen van het geld omdat veel woningbezitters in het verleden bewust een te lage waarde van hun huis hebben opgegeven. De PvdA wil de extra belastinginkomsten met name gebruiken voor lastenverlichting voor de laagste inkomens.

De Tweede Kamer nam eind mei met 87 stemmen voor en 63 stemmen een motie van oppositiepartij CDA aan die het kabinet oproept het huurwaardeforfait voor huiseigenaren volgend jaar te verlagen. De regeringsfracties stemden verdeeld: de VVD steunde de motie, PvdA en D66 stemden tegen en vinden de motie in strijd met het regeerakkoord. De regeringsfracties vinden dat het extra geld moet worden gebruikt voor lastenverlichting voor huiseigenaren en huurders.

Kern van het voorstel van Zalm en Vermeend is het schrappen van de tabel van het huurwaardeforfait. Deze tabel kende veertien categoriën.

Het huurwaardeforfait bedraagt dit jaar 2,8 procent. Dit forfait is het fictieve bedrag dat belastingplichtigen die in een eigen huis wonen bij hun belastbaar inkomen moeten optellen. Het bedrag is afhankelijk van de waarde van het huis en vastgesteld op 60 procent van de verkoopprijs van het huis in onbewoonde staat. Voor een huis met een economische waarde van 220.000 à 270.000 geldt bijvoorbeeld een huurwaardeforfait van 6160 gulden.

In het nieuwe voorstel wordt het huurwaardeforfait berekend op basis van de 'woz-waarde' van het huis met grenzen van duizend gulden. In het voorstel komt het lagere forfait voor een tweede huis te vervallen en daarmee komt Vermeend tegemoet aan kritiek van zijn partijgenoten op deze maatregel.